Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Bevezetés

A Vigan Stúdió Bt. Reklám- és PR Szervező Betéti Társaság (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 1/B.; Adószám: 20250070-2-41, Cégjegyzékszám: 01-06-721-051 a továbbiakban: „Vállalkozó”), mint a Vegani Konyha vegán ételszállító és az ahhoz tartozó www.veganikonyha.hu oldal működtetője ezúton teszi közzé a weblapján történő regisztrációhoz szükséges adatokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályait.

2. Regisztráció

Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez azon személy aki igénybe kívánja venni Vállalkozó szolgáltatását, a Vállalkozó felé meg kell adnia a szolgáltatáshoz szükséges adatait. Az adatok megadásával történő regisztráció a Válalkozó által működtetett www.veganikonyha.hu oldal regisztrációs felületén történik.

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a regisztráló, adatait rendelkezésre bocsájtó személy – továbbiakban „Megrendelő” – hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Vállalkozó a rendelések teljesítésével és/vagy a szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje.

Vállalkozó tevékenységéhez, a szolgáltatás megvalósulásához szükséges megadandó adatok:

1. Megrendelő neve

2. Megrendelő email címe

3. Megrendelő telefonszáma

4. Megrendelő kiszállítási címe(i)

5. Megrendelő fizetéshez kapcsolódó adatai a szükséges mértékben

6. számlázás esetén Megrendelő számlázási adatai (cégnév/név, székhely/lakcím, adószám)

3. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató értesíti a www.veganikonyha.hu oldal ügyfeleit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy ügyfeleink megismerjék az oldalt működtető Vállalkozó adatkezelési -feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.


Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

Vállalkozó kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használ fel ügyfelei előzetes jóváhagyása alapján.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.


Ügyfeleink személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz a megrendelések pontos teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

Vállalkozó a Megrendelő adatait kizárólag csak az online megrendelések azonosíthatósága, és teljesíthetősége érdekében addig kezeljük amíg a Megrendelő vissza nem vonja hozzájárulását adatai kezeléséhez. A megadott adatokat kizárólag a Vállalkozó szolgáltatáshoz szükséges munkafolyamatokhoz – futárral történő kiszállításkor a futárnak, könyvelő munkához a könyvelőnek adhatja át. Ezen személyeken kívül a Vállalkozó által kezelt adatokat nem adja át harmadik személynek és nem hozza nyilvánosságra.


Zárt rendszerű számítógépes platformon tároljuk az ügyfelek adatait, betartva az ‘egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során’, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit.

4. Leiratkozás

Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz – az info@veganikonyha.hu e-mail címere kell eljuttatnia egy a törlés kezdeményezéséről szóló nyilatkozatot.

Vállalkozó a www.veganikonyha.hu honlap üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatja ügyfeleit a cége tevékenységéről és szolgáltatásairól, amennyiben ügyfelek regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra.
A megrendeléshez történő első regisztrálás alkalmával Vállalkozó választható lehetőséget kínál ügyfeleinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok megadásánál az ügyfeleknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak ügyfelei kifejezett kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a „Leiratkozás” linkre kattintva lehet elvégezni.

5. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Vállalkozó az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja. A módosításokat az Érintettekkel elsősorban a veganikonyha.hu weblapon történő elhelyezéssel és hírlevél útján közli. A módosítást az Megrendelő és Vállalkozó által üzemeltetett weblap használatával, ráutaló magatartásával /Ptk. 6:4.§(2)/ fogadja el.

6. Jogorvoslat

Jogvita esetén, a Megrendelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken.

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Weboldala: https://naih.hu

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 25.

Adatkezelési tájékoztató letöltése .pdf